Gazeta e Dora dorës

Çdo tremuaj shtypet gazeta jon e përgaditur nga mbledhjet tona mujore ku edhe zhvillohen projektet.

Kjo gazet bëhet në frengjishte e në shqip për jeten e përditshme të komunitetit shqiptar në Huy përkatsishtën për aktivitete që shoqata i organizon.

Në mbredësin e saj mund të gjejm edhe vargje të poezive , histori të jetës si dhe dëshmi ………

Bashkëpunimi është i mirë se ardhurë.