Mirë se erdhët

EKIPI i këshillit të shoqërimit

Hamide Canolli : Administratore delegte e kordinatore

Fexhrije Canolli : Administratore

Rukije Rama : Kryetare nderi

Teuta Bajraktari : Kordinatore e grupit të rinjëve

Valbona Bajraktari : Animatore e grupit të vallëzimit

Shake Mahmutaj : Anëtare

Fatime Riza : Anëtare

Nathalie Melis : Sekretare e animatore.

Ekipi i këshillit të shoqërimit

Prej nëntorit 2009, shoqata jon është e përkrahur nga “Këshilli i shoqerimi “ashtu e kemi quajtur ne ku ka për qëllim të forcoj bashkpunimin dhe ndrrimin e e pervojave praktike mes anatrëve të kshillit si dhe shoqatës duke organizuar mbledhje çdo tre muaj.

Ky këshill është :

- Françoise Kunsch-Lardinoit, Kshilltari i multikulturave i qytetit të Ville de Huy
- Sabine Masciarelli, për Cripel (Centre Régional d’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège)
- Aurélien Juen për Qendrën e Kulturës( Centre Culturel de la Ville de Huy)
- Françoise Bélanger për Vie Féminine
- Marie-France Gisbrand, për Forem
- Geoffrey Wilmart, për Plan de Cohésion Social de la Ville de Huy.

Të antarsoheni :

Ju do të jeni të informuar për të gjitha aktivitete si dhe do ta keni përmes postes gazeten tremujore.

Tarifa e anëtarsisë : 20 euros /vjetore në konto nr : 068-2463757-81

Ta përkrahësh : 50 euros/vj.

Ju falenderojmë.

L'équipe